Applicon är en av SAP:s största Service Partners i Norden. Applicon Sverige har som mål och vision att vara det självklara valet för kunder och partners inom SAP Financial Services. 

Applicon Sveriges SAP-konsulter har i snitt 10 års SAP-erfarenhet och har deltagit i många implementeringsprojekt. En stor del av konsultgruppen har dessutom erfarenhet av förvaltning och vidareutveckling av en SAP-lösning i ett globalt företag med en dynamisk projektmiljö. Inom Applicongruppen finns ytterligare ca 50 SAP-konsulter med i snitt över 10 års SAP-erfarenhet. Dessa konsulter besitter kompetens inom Treasury, Core Banking, Real Estate, FI/CO, SEM, SCM, CRM, SRM, PS, BI, PI, Portal, behörigheter, basis, utveckling och säkerhet.


SAP-konsulter

Applicons SAP-konsulter har expertkompetens inom följande områden:

  • In-House Cash
  • Cash & Liquidity management
  • Treasury & Risk management
  • Financial & Managerial accounting
  • Transactional Banking
  • Real Estate
  • Behörigheter & GRC
  • Basis & förvaltning

Utöver projektledare och applikationskonsulter har vi även erfarna utvecklare och integrationsspecialister.

SAP-produkter & lösningar

Applicon har paketerade lösningar inom flera områden, bland annat Förvaltningsdiagnos och Behörigheter.