Vi har bred och djup verksamhetskunskap inom valda delar av bank- och finansbranschen

Bank- och finansbranschen lever under ett ständigt förändringstryck. Man behöver effektivisera sina interna processer samtidigt som man skall leva upp till nya och hårdare externa regelverk, hantera teknikutveckling inklusive nya distributionskanaler samt en ny generation av kunder.

Detta ställer stora krav på möjligheten för förändringar, flexibla processer och verksamhetsstöd samt snabba implementeringar. Det blir allt viktigare att agera proaktivt och att utveckla sin IT-plattform till ett strategiskt verktyg för affärsverksamheten. Applicon har en djup verksamhetskunskap inom valda delar av bank- och finansbranscherna samt lång erfarenhet av hur förändringar bäst kan genomföras med hjälp av IT. Vi är organiserade och fokuserade utifrån våra kunders behov och verksamhet inom områdena Capital Markets, Core Banking samt Finance & Leasing.

 

Capital Markets

Applicon har över 20 års erfarenhet av att leverera skräddarsydda lösningar och standardsystem för kapitalmarknaden. Detta är vårt viktigaste område inom Bank & Finans.

Läs mer

Core Banking

Bankbranschen är under ständig förändring och utveckling. Banker lever under ett ständig tryck att effektivisera sina interna processer samtidigt som de skall leva upp till nya och hårdare externa regelverk.

Läs mer

Finance & Leasing

Applicon har lång erfarenhet och djup kompetens kring ett finansbolags hela affärsprocess, från front till back end, inklusive bokföring och business intelligence.

Läs mer

 

©2019 Applicon

Log in with your credentials

Forgot your details?