Ett av våra viktigaste områden inom bank och finans

Applicon arbetar med en mängd typer av uppdrag inom Capital Markets:

  • Förstudier – Till exempel hur nya myndighetskrav påverkar verksamheten
  • Systemutvärderingar – Standardsystem eller skräddarsydda system
  • Kravanalys – Funktionella och tekniska krav
  • Implementationsprojekt – Standardsystem eller skräddarsydda system
  • Systemintegration – Både funktionellt och tekniskt
  • Utbildning – Specialutbildningar eller allmän utbildningar inom Capital Markets
  • Förvaltning – Förvaltningsdiagnos och förvaltningsövertagande

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med standardprogramvaror så som Calypso. Applicon är officiell Calypso implementationspartner i Norden.

©2019 Applicon

Log in with your credentials

Forgot your details?