Applicon är den enda service partnern med SAP core-banking erfarenhet från Nordiska bank-implementationer.

Bankbranschen är under ständig förändring och utveckling. Banken lever under ett ständigt tryck att effektivisera sina interna processer samtidigt som de skall leva upp till nya och hårdare externa regelverk. Krav på förändringar kommer fort och kräver snabba implementeringar.


Det som skiljer ut framgångsrika bankers IT lösningar är att de agerar proaktivt med förändringarna samt utvecklar sin IT platform som ett strategiskt verktyg för affärsverksamheten. Applicon har med lång bransch- och konsulterfarenhet från banksektorn förutsättningarna att hjälpa banker med dagens utmaningar. Vi har erfarenhet av alltifrån att driva projekt som avser byte och implementation av banksystem till nyutveckling och förvaltning av befintligt system. Det banksystem som Applicon har mest erfarenhet av inom Core Banking är SAP. Applicon är den enda service partnern med SAP core banking-erfarenhet från Nordiska bank-implementationer. Applicon var implementationspartner i Kaupthing Banks SAP projekt som vann The Bankers award för bästa Core banking systems project 2006.

©2019 Applicon

Log in with your credentials

Forgot your details?