Applicon har lång erfarenhet och djup kompetens kring ett finansbolags hela affärsprocess, från front till back end, inklusive bokföring och business intelligence

Vi kan finansbolag och arbetar med företag som erbjuder produkterna leasing, hyra, avbetalning och lån. På Applicon finns drivna konsulter med lång erfarenhet av systemutveckling. Våra konsulter hanterar både tekniken och verksamhetskraven.


  • Förstudier – till exempel verksamhetsutveckling, utredningar inför upphandling av nya system
  • Systemutvärderingar – standardsystem eller skräddarsydda system
  • Kravanalys – funktionella och tekniska krav
  • Implementation – standardsystem eller skräddarsydda system
  • Systemintegration – integration med interna och externa system
  • Förvaltning – förvaltningsdiagnos, förvaltningsövertagande, avveckling av system
  • Business Intelligence – implementation, nyutveckling och förvaltning inom BI

Applicons kunder inom Finance & Leasing är verksamma i Sverige, Norden och övriga Europa. Ett av våra längre samarbeten är med DLL Norden, där Applicon är huvudleverantör av förvaltning och nyutveckling sedan 2003.

©2019 Applicon

Log in with your credentials

Forgot your details?