Applicon Academy – hur fungerar en bank egentligen?

Idag på Applicon Academy hade vi besök av Ulf Hjertberg, Management Consultant på Infidence Consulting AB, och vi pratade kring hur en bank egentligen fungerar. Vi åt en god lunch tillsammans och Ulf fick svara på alla möjliga frågor om pengar, riskvikt, säkerställda obligationer, Finansinspektionen och mycket annat.

På Applicon besitter vi väldigt mycket kunskap! Applicon Academy syftar till att våra kollegor ska sprida kunskap samt utbyta erfarenheter och lärdomar av varandra. Med hjälp av Applicon Academy skapar vi ett kunskapsflöde i organisationen där våra medarbetare möts och sedan tar med sig nya kunskaper och perspektiv tillbaka till sina verksamhetsområden. Detta hoppas vi bidrar till både den enskilda individen och Applicons utveckling.

Log in with your credentials

Forgot your details?