Applicon Kärnbankslösning

Vi bygger banker!

Applicon erbjuder en banklösning som är enkel att använda, anpassningsbar och med tydliga gränssnitt att arbeta mot. Vi är en ledande leverantör av implementation, rådgivning och förvaltning av internationella kärnbankslösningar. Idag ansvarar vi för löpande förvaltning och vidareutveckling av kärnbankslösningen för både SBAB Bank och Landshypotek Bank.

Kärnan i en banks IT-system måste vara lättanvänt, effektivt och gå att anpassa till omkringliggande miljöer med tydliga gränssnitt. På en snabbskiftande marknad ska det vara enkelt att agera på möjligheter som dyker upp och skapa de tjänster som kunden efterfrågar. Applicons kärnbankslösning har SAP som grund. Anledningen till att vi har valt att arbeta med SAP är att de är ledande i denna typ av affärssystem och erbjuder en framtidsäkrad och beprövad lösning som gör verksamheten effektiv och konkurrensduglig.

På en modern bottenplatta har vi byggt ett funktionellt ramverk kopplat till svenska betalstrukturer. Applicon levererar systemen och ansvarar för implementation och integration med andra banksystem, inklusive betalningsintegration. Vi är en av SAP:s största service partners i Norden, för medelstora och små banker i Sverige är det Applicon som hanterar implementationen genom SAP.

Med vår lösning kan ni:

  • Snabbt agera på nya affärsmöjligheter
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Automatisera komplexa processer
  • Förenkla implementeringen av nya regelverk
  • Minska risken för incidenter och upprätthålla en hög säkerhetsnivå

©2022 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?