Applicon PeTra

Hur hanterar du anställdas värdepappershandel på ett effektivt sätt?

Att hålla reda på anställdas värdepappershandel med manuella rutiner är en stor utmaning för en Compliancefunktion. Förfrågningar ska kontrolleras mot regelverk och avstämning ska ske mot den anställdes transaktioner och innehav. De anställda vill få snabba svar på sina förfrågningar och genomförda transaktioner ska kontrolleras. Applicon PeTra automatiserar denna hantering av de anställdas värdepappershandel (”Personal Transactions”).

Applicon PeTra samlar all nödvändig information om anställdas värdepappershandel i ett system där informationen är lättåtkomlig och överblickbar. Lösningen automatiserar kontroll av förfrågningar och ger den anställde ett svar direkt. Applicon PeTra kontrollerar även genomförda transaktioner och uppmärksammar Compliance på händelser som som kräver vidare granskning.

Applicon har levererat och förvaltat applikationer för Compliance sedan 2001. Denna erfarenhet har vi nu överfört till Applicon PeTra som är den tredje generationens system för hantering av ”Personal Transactions”.

©2021 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?