Hej exjobbare!

Vi välkomnar Sarah Holmstedt och Malin Örnberg som studerar till civilingenjör i system i teknik och samhälle, inriktning IT vid Uppsala universitet. Under några månader framöver kommer de att undersöka hur blockchain, och framförallt smarta kontrakt, kan användas för att effektivisera en process inom core banking. Vi tycker det är superroligt att de har valt att göra sitt examensarbete på plats hos oss och hälsar dem varmt välkomna.

Hur kom ni i kontakt med Applicon?

En av våra vänner tipsade om Applicon vilket ledde till att vi kollade upp er på LinkedIn. Där hittade vi annonsen för examensarbete och bestämde oss för att skicka in ett ämnesförslag. Vår kompis har talat gott om Applicon och fått ett bra intryck av er under Utnarm-mässan. När vi läste på mer om Applicon och vad ni gör så verkade det gå i linje med våra intresseområden och utbildning. Nu har vi varit här en tid och vi trivs jättebra med människorna omkring oss och är väldigt nöjda med den handledning vi får.

Varför har ni valt er exjobbsidé?

Vi visste när vi började söka examensarbete att vi ville skriva om blockchain och nya digitala innovationer, men vi visste inte i vilket sammanhang. Blockchain är väldigt ”hett” just nu och dess möjligheter till samhällsnyttan verkar vara oändlig. Tillsammans med våra handledare på Applicon, Andreas Eliasson och Kristin Häggström, utvecklade vi idén om blockchain inom bank-och finans och kom fram till att skriva om hur smarta kontrakt kan effektivisera en core banking-process.

Berätta om ert arbete.

Blockchain har stor potential att förbättra och effektivisera processer inom bank och finans, men det finns ännu inte ute på marknaden. Därför går vårt examensarbete ut på att undersöka hur blockchain, och framförallt smarta kontrakt, kan användas för att effektivisera en process inom core banking. För att hitta denna process kommer vi att hålla intervjuer med representanter från svenska storbanker, där syftet är att förstå bankernas syn på blockchain och hitta en lämplig process inom core banking. Sedan kommer vi att utveckla en prototyp av det smarta kontraktet som kommer utvärderas och jämföras med dagens process. Hittills har bolån och elektroniska skuldebrev nämnts som processer som är i behov av att effektiviseras.

Vad hoppas ni få ut av exjobbet?

Vi hoppas på att bli experter inom blockchaintekniken i core banking. Examensarbetet är ett jättebra tillfälle att få specialistkunskap inom ett ämne som komplement till den kunskap vi har fått under våra studier. Drömmen vore att fortsätta jobba med blockchain och digitala transformationer.

Log in with your credentials

Forgot your details?