Landshypotek Bank – första bank i Sverige med att införa SAP HANA banksystem

PRESSMEDDELANDE

Landshypotek Bank har som första bank i Sverige bytt till databasplattformen SAP HANA för hela sitt affärssystem. Med den nya plattformen kan Landshypotek Bank möta kundernas behov genom analys och visualisering av data på ett bättre och effektivare sätt. Applicon har varit partner i arbetet med att införa HANA databaser på Landshypotek Bank.

– Med vår nya lösning kan vi möta morgondagens krav och våra kunders behov på ett bättre sätt. Vi går här i bräschen för utvecklingen på bankmarknaden. Det är både kul och nödvändigt som mindre nischbank, säger Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank.  

– Trenden är tydlig, fler och fler banker i de nordiska länderna byter system som svar på den digitala revolutionen som äger rum i bank- och finanssektorn. Genom bytet till SAPs bankplattform som Landshypotek genomförde 2013 lades grunden till den uppgradering till SAP HANA som nu har genomförts. Som mångårig partner till Landshypotek Bank har vi varit med i processen att införa SAP HANA databaser för hela deras affärssystem och vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet som vi har fått, säger Tomas Wikström, VD Applicon.

Med bytet får Landshypotek Bank större flexibilitet, bättre framtidssäkring och fler fördelar av optimeringar i sitt banksystem. Med SAP HANA är det möjligt att i realtid skapa individanpassade kunderbjudanden. Det möjliggör även för bättre kritiska bedömningar i exempelvis in- och utlåningsverksamheten. Banken kan därmed se den enskilda kundens förutsättningar på ett bättre sätt och kan på så sätt möta kunders olika individuella behov. 

– Vår satsning ger oss möjligheter att arbeta med nya förbättrade kommunikations- och kunderbjudanden. Vi kan nu påbörja ett arbete med att effektivt individanpassa dessa. Vi har nu påbörjat resan med de analysmöjligheter som finns att utnyttja, säger Alexander Fahrer, Chef Affärsstöd och system på Landshypotek Bank. 

Med det nya systemet kan analyser och rapportering ske i realtid och en större mängd data hanteras på en bråkdel av tiden som en traditionell SQL databas annars skulle behöva. Den nya databasen använder teknik som ger ett snabbare och mer effektivt resultat.

Det finns flexibla möjligheter att ansluta ytterligare produkter som till exempel rapporteringsverktyg. I realtid går det att få rapporter för utlåning per område, kontor eller kundansvarig och dessutom ha det tillgängligt på alla mobila enheter.

Bytet till det nya systemet påbörjades under förra hösten. Införandet av SAP HANA har skett tillsammans med Applicon som är Landshypotek Banks SAP-partner och Axians som är driftpartner för Landshypotek Bank. 

 

För ytterligare information och kommentarer:

Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef på Landshypotek Bank, 070-299 24 08
Liza Nyberg, VD, nås via Tomas Uddin.

Tomas Wikström, VD på Applicon, tomas.wikstrom@applicon.se, 070-845 09 01

 

Om Landshypotek Bank

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken har även konkurrenskraftigt sparande för alla. Landshypotek Bank har närmare 160 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se 

Om Applicon

Applicon är ett svenskt IT-konsultföretag med fokus på bank- och finanssektorn. I över 20 år har Applicon samarbetat med åtskilliga banker och finansföretag i Sverige och övriga Norden. Totalt har Applicon 100 anställda med bred erfarenhet av bank- och affärsprocesser, förvaltning, systemutveckling, implementation av standardsystem samt lokalisering av internationella banksystem. 

Applicon Sverige bildades 2006 och slogs 2008 ihop med Marquardt & Partners, som sedan 1995 varit verksamma med systemutveckling och förvaltning. Applicon ägs av Nyherji, en isländsk, börsnoterad koncern som är en ledande leverantör av tjänster och lösningar inom informationsteknologi. 

Log in with your credentials

Forgot your details?