Standardiserade och beprövade lösningar

Applicons lösningar består av standardprodukter som till exempel Applicon i-Banking, Applicon PeTra och SAP. Våra lösningar är designade att möta särskilda krav och regler inom bank- och finanssektorn.

SAP

Applicon är en av SAP:s största Service Partners i Norden. Applicon Sverige har som mål och vision att vara det självklara valet för kunder och partners inom SAP Financial Services.
.

Läs mer

Applicon i-Banking

Inom Bank- och Finansbranschen gör kunderna allt större del av sina affärer online. Därför ökar kraven på flexibilitet i tjänsterna. Applicon i-Banking är ett ramverk för effektiv hantering av data mellan SAP:s bankplattform och kunderna.

Läs mer

Applicon PeTra

Att hålla reda på alla anställdas värdepappers-handel med manuella rutiner är en stor utmaning för en Compliancefunktion. Applicon PeTra automatiserar denna hantering av de anställdas värdepappersaffärer (”Personal Transactions”).

Läs mer

©2019 Applicon

Log in with your credentials

Forgot your details?