Standardiserade och beprövade lösningar

Applicons lösningar består av standardprodukter som till exempel Applicon i-Banking, Applicon PeTra och SAP. Våra lösningar är designade att möta särskilda krav och regler inom bank- och finanssektorn.

Applicon Kärnbankslösning

Applicon är SAP Service Partner i Norden kring SAP for Banking gentemot små och medelstora banker.

Läs mer

Applicon i-Banking

Inom Bank- och Finansbranschen gör kunderna allt större del av sina affärer online. Därför ökar kraven på flexibilitet i tjänsterna. Applicon i-Banking är ett ramverk för effektiv hantering av data mellan SAP:s bankplattform och kunderna.

Läs mer

Applicon PeTra

Att hålla reda på alla anställdas värdepappers-handel med manuella rutiner är en stor utmaning för en Compliancefunktion. Applicon PeTra automatiserar denna hantering av de anställdas värdepappersaffärer (”Personal Transactions”).

Läs mer

©2021 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?