Standardiserade och beprövade lösningar

Applicons lösningar består av standardprodukter, så som SAP och Calypso, och alla bygger de på erfarenheter från våra kundprojekt. Våra lösningar är designade att möta särskilda krav och regler inom den finansiella sektorn och många av dem har varit till stor nytta för våra kunder under en lång tid.

Applicon i-Banking

Inom Bank- och Finansbranschen gör kunderna allt större del av sina affärer online. Kraven på flexibilitet i tjänsterna ökar. Applicon i-Banking är ett ramverk för effektiv hantering av data mellan SAP:s bankplattform och kunderna.

Läs mer

Applicon PeTra

Att hålla reda på alla anställdas värdepappers-handel med manuella rutiner är en stor utmaning för en Compliancefunktion. Applicon PeTra automatiserar denna hantering av de anställdas värdepappersaffärer (”Personal Transactions”).

Läs mer

Calypso

Applicons konsulter har arbetat i över 20 år med både egenbyggda lösningar och standard-lösningar för kapitalmarknaden. I Calypso har vi funnit en partner med en modern och flexibel lösning för alla typer av instrument och finansiella institutioner.

Läs mer

SAP

Applicon är en av SAP:s största Service Partners i Norden. Applicon Sverige har som mål och vision att vara det självklara valet för kunder och partners inom SAP Financial Services.
.

Läs mer

©2018 Applicon

Log in with your credentials

Forgot your details?