En flexibel och skalbar front-to-back lösning för bland annat Capital Markets & Collateral Management

Applicons konsulter har arbetat i över 20 år med både egenbyggda lösningar och standardlösningar för kapitalmarknaden. I Calypso har vi funnit en partner med en modern och flexibel lösning för alla typer av instrument och finansiella institutioner. Vi tror mycket starkt på systemet och leverantören och har etablerat ett framgångsrikt samarbete hos flera banker i Norden.


Calypso är ”cross-asset” och hanterar hela livscykeln för de flesta finansiella instrument. Samtidigt är systemet byggt för att stödja processerna inom de olika organisatoriska delarna av en modern finansiell organisation (se bild). Processerna stöds av ett grafiskt workflow-gränssnitt som hjälper verksamheten att sätta upp ett verkligt STP-flöde anpassat till olika ansvarsområden inom organisationen.

I Calypso har vi funnit en partner med en modern och flexibel lösning för alla typer av instrument och finansiella institutioner

Det breda användningsområdet och möjligheten att specialanpassa konfigurationen gör Calypso till en naturlig hörnsten i en global lösning. Att en så stor del av verksamheten kan hanteras i ett system minskar både inlärningskurvan och förvaltningskostnaden för organisationen. Applicon har i samarbete med Calypso implementerat systemet hos flera stora, svenska banker. Vi har även, i ett flerårigt uppdrag, tagit hand om förvaltningen gentemot verksamheten. Systemets stora möjligheter till konfiguration gör det utmärkt att anpassa och förändra efterhand nya verksamhetsbehov och externa regelverk tillkommer.

©2019 Applicon

Log in with your credentials

Forgot your details?