Ett svenskt IT-företag
med fokus på bank och finans


Applicon är ett IT-bolag som samarbetar med banker och finansföretag i Norden. Våra 50 medarbetare  har bred erfarenhet av bank-, finans- och affärsprocesser, förvaltning, systemutveckling, implementation av standardsystem samt anpassning av internationella banksystem. Applicon sitter i Mood-gallerian, mitt i centrala Stockholm.

Vår verksamhet i Sverige och övriga Norden bygger på följande ben:

Standardprogramvara

Applicon är implementationspartner till etablerade leverantörer av standardprogramvara som till exempel SAP.

Tjänster och lösningar

Applicon levererar digitala tjänster och lösningar till kundernas projekt och förvaltningsåtaganden.

Applicon – en del av Origo

Applicon har sitt ursprung i en sammanslagning mellan Marquardt & Partners som sedan 1995 varit verksamma med systemutveckling och förvaltning inom Bank och Finans och Applicon Sweden som grundades 2006.

Sedan 2006 ägs Applicon Sverige av en isländsk, börsnoterad koncern och ledande leverantör av tjänster och lösningar inom informationsteknologi. Moderbolaget, som fram till 1:a januari 2018 hette Nýherji, slogs vid årsskiftet samman med två av sina dotterbolag, Applicon Island och TM Software, och bytte namn till Origo. Syftet med sammanslagningen är att skapa en enhet med ett mer omfattande utbud av IT-lösningar och tjänster och effektivare kunna utnyttja styrkan hos varje företag, vilket också möjliggör ett bättre stöd för kunderna.

Applicon arbetar gemensamt med Origo i flera projekt och uppdrag.

Ledning

VD Håkan Nyberg

Styrelse

Styrelseordförande Finnur Oddsson
Styrelsemedlem Håkan Nyberg
Styrelsemedlem Ivar Kristjánson

Ägare

Applicons huvudägare är Origo, en isländsk, börsnoterad koncern.

Värdegrund

När du engagerar Applicon för ett uppdrag, söker jobb hos oss eller av någon annan anledning har kontakt med oss tycker vi att det är viktigt att du vet vem du har att göra med. Liksom alla verksamheter vilar vårt arbete på en värdegrund. Ett företags värderingar kan dock vara betydelselösa om inte dess viktigaste tillgång, de anställda, känner delaktighet i och ställer upp på dem. Därför har samtliga Applicons medarbetare gått igenom en mängd värdeord för att hitta dem som vi tycker är typiska just för oss. Vi kan därför, med lite stolthet, säga att följande värderingar verkligen är Applicons.

Kompetens

“… bred och djup kompetens inom våra områden och förmåga att möta våra kunders krav och utmaningar på ett professionellt sätt.”
.

Engagemang

”… engagerade i våra uppdrag och våra kunders verksamhet, vi försöker alltid ha ett helhetsperspektiv samt en positiv och innovativ inställning till uppgiften.”

Prestigelöshet

”… öppna för nya idéer och en vilja att hugga i där det behövs samt att dela med oss till andra i vår omgivning.”
.

©2020 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?