Erfarenhet och engagemang byggt på långsiktiga relationer

Vi har arbetat inom den finansiella sektorn sedan 1995 med ett stort antal banker och finansföretag i Sverige och Norden. Vårt tekniska kunnande och vana att jobba nära verksamheten i kombination med djup branscherfarenhet har gjort oss till specialister på IT-tjänster inom bank- och finans. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett antal värdeadderande konsulttjänster samt kostnadseffektiva förvaltningstjänster som hjälper finansföretagen i deras verksamhet.

Konsulttjänster

Applicon arbetar i kundens utvecklings- och förändringsprojekt i syfte att rationalisera, effektivisera och förbättra såväl affärs- som IT-verksamhet. Vi kan och har arbetat inom de flesta IT-relaterade kompetensområden.

Läs mer

Application Management

Genom åren har vi jobbat med en stor mängd förvaltningsåtaganden av affärskritiska system för stora och mindre aktörer inom bank och finans. Vi är därmed specialister på att verka i alla delar av förvaltningsprocessen.

Läs mer

©2021 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?