Applicons förvaltningsdiagnos ger en konkret handlingsplan
för effektivare förvaltning


Systemförvaltning har en förmåga att sluka resurser utan att man upplever ökad nytta eller kvalitet. Tillsammans med systemägaren går vi igenom ett 50-tal mätpunkter som betygsätts för att mäta hur väl systemet förvaltas idag och hur väl det kan förvaltas. Normalt tar diagnosen 1-2 veckor. Förvaltningsdiagnosen ger ett konkret stöd för att prioritera förvaltningsåtgärder. Diagnosen kan för en övergripande genomlysning av systemet eller för att belysa specifika problem.

Vi bedömer olika komponenter inom följande områden:

  • Systemets uppbyggnad
  • Dokumenterad/informell kunskap
  • Organisation och processer

©2019 Applicon

Log in with your credentials

Forgot your details?