“En innovation är resultatet av en kreativ process där en insikt omvandlas till en värdefull lösning och tas till marknaden på ett lyckosamt sätt.”

På Applicon ser vi strukturerat arbete med innovation som en förutsättning för att stärka vår affärsutveckling och konkurrenskraft. Vi eftersträvar att tillsammans med våra kunder och partners ta en ledande roll i innovativ affärsutveckling inom bank- och finansbranschen.

STRATEGI

I takt med digitaliseringens framfart ökar efterfrågan på såväl datadrivna som nya mer individualiserade tjänster. Detta innebär stora strukturella förändringar för bank- och finanssektorn av såväl kärnverksamhet som tillvägagångssättet för att närma sig och nå ut till kunden. På Applicon strävar vi efter att skapa nya affärsmöjligheter, snabbare affärsprocesser och effektivare samarbeten kopplade till digitala lösningar. Vi gör det genom följande strategiska vägval:

  • Våra lösningar ska förenkla vardagen för våra kunder.
  • Vi ska hitta nya perspektiv på hur leverans av tjänster och produkter genomförs inom bank och finans.
  • Vi ska hitta nya samverkansformer, både internt och externt, och ta fram tjänster och produkter som är anpassade till den nya digitala vardagen.

Vi letar ständigt efter nya möjligheter att skapa värde inom bank och finanssektorn. Kontakta oss om:

  • du har en idé som du skulle vilja vidareutveckla.
  • du vill sätta upp en design thinking workshop för att lära dig mer om möjligheterna med SAP:s kärnbankslösningar.

Mejla andreas.eliasson@applicon.se

Innovativ företagskultur


För att lyckas med innovation är det direkt avgörande med en företagskultur som gör att medarbetare vågar experimentera, pröva och ompröva beslut. Vi tror inte att innovation skapas utan misslyckande, men vi tror på en innovativ, inkluderande och kreativ företagskultur – från ledningen och genom hela organisationen.

GÖRA SVÅRA SAKER ENKLA

Applicons mission är att göra till synes svåra saker enkla. För oss handlar det om att spänna de kreativa musklerna och våga titta på problemområden på ett helt nytt sätt. Genom att kombinera vår verksamhetskunskap med nytänkande, omvärldsbevakning och IT-kompetens kan vi hitta innovativa lösningar. För oss består en lyckad innovation av följande tre delar: ett problem som det vore värdefullt att lösa, en affärsmodell som har potential att generera pengar och slutligen exekveringsförmåga.

Karin och Tomas Applicon

INNOVATIONSPROCESS

Applicons innovationsprocess utgår ifrån behovet där en djupanalys av problemställningen genomförs innan ”ideation-fasen” tar vid. Vi strävar alltid efter att få in flera potentiella lösningar till ett och samma behov. När lösningsförslagsen valts ut arbetar vi parallellt med att ta fram en övergripande produktbeskrivning samt affärsmodell med hjälp av  mallar och lathundar. Dessa ger oss en bra överblick över hur lösningen ser ut, vilket behov den fyller samt hur den kommersiella delen är tänkt att fungera.

Efter en idé har genomgått denna process har vi en god uppfattning om vilken potential den har att fungera kommersiellt och vi får med oss det material vi behöver för att kunna ta idén från ritbordet direkt in i en realiserings- eller prototypfas.

Vi skapar förutsättningar för nästa digitala utmaning inom banksektorn

NÄSTA VÅG INOM BANKERNAS DIGITALISERING

Ett kärnbankssystem måste vara enkelt att använda, anpassningsbart och med tydliga gränssnitt att arbeta mot. Annars blir det nästan omöjligt att agera på de möjligheter som dyker upp, och skapa de tjänster som kunden efterfrågar.

Applicon skapar med hjälp av SAP:s moderna kärnbankslösning de förutsättningar som krävs för att kunna vara innovativ i ett modernt banklandskap. Det är först med en modern bottenplatta som det skapas förutsättningar för att på ett dynamiskt sätt utveckla innovativa användarfokuserade banktjänster.

Plattform pyramid blå 180131

©2019 Applicon

Log in with your credentials

Forgot your details?