På Applicon har vi bred och djup verksamhetskunskap
inom Core Banking och Finance & Leasing

Bank- och finansbranschen är under förändring. Nya aktörer i marknaden utmanar. Regelverken förändras. Ny teknik ger nya möjligheter och nya distributionskanaler. En ny generation av kunder har förväntningar som ser annorlunda ut och förväntningar på lönsamheten sätter fokus på effektiviteten i de interna processerna.

Allt detta ställer stora krav på möjligheten för förändringar, flexibla processer och verksamhetsstöd samt snabba implementeringar. Det blir allt viktigare att agera proaktivt och att utveckla sin IT-plattform till ett strategiskt verktyg för affärsverksamheten. Applicon har omfattande verksamhetskunskap och erfarenhet inom Core Banking och Finance & Leasing.

©2021 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?