PeTra nu hos Carnegie

Vi är glada att kunna meddela att investmentbanken Carnegie nu är i produktion med PeTra. Systemet ger företagets compliance-funktion en möjlighet att automatiskt guida och monitorera de 700 medarbetarna i deras handel med värdepapper.

Applicon har utvecklat tredje generationens compliance-system för anställdas egna aktieaffärer. Vår produkt PeTra underlättar bankers och andra finansbolags compliance-funktion genom att hålla reda på alla anställdas värdepappershandel på ett enkelt och effektivt sätt. Våra Petra-kunder slipper krånglig hantering med manuella rutiner

DSCF8682

Log in with your credentials

Forgot your details?