Applicon i-Banking

Inom bank och finansbranschen gör kunderna allt fler affärer online

Det är nödvändigt att ge kunderna möjlighet att sköta sina finansiella transaktioner när det passar dem. De förväntar sig omedelbar tillgång till en informativ och lättillgänglig IT-miljö. För att åstadkomma konkurrenskraftiga, lättillgängliga digitala banktjänster är det nödvändigt att koppla samman flexibla, användarvänliga gränssnitt mot kunden med bakomliggande transaktionssystem på ett säkert sätt.


APPLICON I-BANKING SERVICE HUB

I-Banking Service Hub består av ett antal SOA-tjänster för att driva en heltäckande internetbank baserad på en standardbank-plattform och kringliggande tjänster. Lösningen hanterar säkerhet och kommunikation med datalager och affärssystem. Ramverket tillhandahåller ett säkert och återanvändbart interface till den funktionalitet och data som stöder presentationsramverket.

APPLICON I-BANKING PORTAL

Presentationsramverket är en webblösning som gör det möjligt för affärsbanker att leverera en omfattande mängd banktjänster till sina kunder. Det sker på ett säkert, effektivt och anpassningsbart sätt. Det inbyggda SDK:t (Software Development Kit) och administratörsportalen ger möjlighet till en helt egen kundanpassning och ”branding”.

APPLICON I-BANKING

Applicon i-Banking är ett ramverk för effektiv hantering av data mellan SAP:s bankplattform och kunderna. Applicon i-Banking består av två ramverk; Applicon i-Banking Service Hub och Applicon i-Banking Portal, vilka båda bygger på den senaste Microsoft-teknologin. Säkerhet är en kritisk del applikationen. All dataöverföring är krypterad enligt senaste standard och användarautentiseringen baserar sig på en två-faktor autentisering.

©2021 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?