Förnyat ”Partner Center Of Expertise”

Efter en omfattande granskning av Applicons service och supporttjänst för Sverige och Island har SAP förnyat Applicons certifiering ”Partner Center Of Expertise” (PCoE). Certifieringen omfattar Applicons supportfunktion och team, infrastruktur samt stödprocesser. Den förnyade certifieringen visar att vi är bra rustade för att stödja våra kunder som använder SAP Business All-In-One™ och SAP BusinessObjects™  enligt SAPs organisatoriska och tekniska standarder. För Applicons supportfunktion spelar SAP Solution Manager, tillsammans med våra certifierade medarbetare, en viktig roll. PCoE – Certifieringen är obligatorisk för alla SAP-partner som levererar stöd till kunder och är giltig i två år.

”Att förnya denna omfattande certifiering har varit mycket viktigt för Applicon, såväl som SAP återförsäljare och som Service partner i Sverige och Norden. Våra kunder kan vara säkra på att de kommer att få fortsatt hög kvalité på stödet till sina SAP-installationer och med vår satsning på Cloud Banking tillsammans med CGI och SAP blir detta en viktig kvalitetsstämpel”, säger Catrin Krantz, Service Delivery Manager.

Log in with your credentials

Forgot your details?