Applicon stödjer Situation Sthlm

Applicon har valt att stödja Situation Sthlm som genom ett fantastiskt engagemang och arbete bidrar till en bättre boendesituation för hemlösa i Stockholm. Tidningen, som säljs av hemlösa, är ett samhälls- och kulturmagasin vars idé är att attrahera läsare för att på så sätt skapa arbete och en egen inkomst för tidningens försäljare.

Du kan också hjälpa till 
Förutom att köpa tidningen kan man som företag annonsera i Situation Sthlm, bli företagsprenumerant, anlita dem som föreläsare, sponsra verksamheten eller sätta in pengar på deras pg konto: 28 19 18 – 3

Om Situation Sthlm
Situation Sthlm är mest känt som tidningen som säljs av hemlösa människor i Stockholm. Med tidningsförsäljningen som bas driver Situation Sthlm även en social verksamhet som på olika sätt försöker stödja försäljarnas väg tillbaka till samhället. De strävar efter att kunna erbjuda viktiga verktyg vid sidan av tidningsförsäljningen som till exempel kontakt med myndigheter, juridisk rådgivning, avlönade timuppdrag och arbetsträning.

Läs mer om Situation Sthlm här

Log in with your credentials

Forgot your details?