Grattis till våra kollegor

Grattis säger vi till Carl Nilsson och Sunna Björk Guðmundsdóttir som båda har tagit kursdiplomet i kursen Agil projektledning med Scrum på Learning Tree International. Genom kursen har de fått lära sig värdet av att arbeta agilt, de centrala aspekterna i värdedriven utveckling, adaptiva planeringstekniker och hur man bäst främjar samarbete med kunder, beställare och sitt team. Kursen uppfyller kraven för ICP-certifiering (ICAgile Certified Practitioner) och ger även 24 Scrum Alliance Education Units (SEU).

Grattis även till Samuel Stolt som tagit certifikatet för Microsoftprogrammet Software Architect Microsoft Platform på Sundblad & Sundblad. Tack vare certifieringen är Samuel nu delaktig i CSAMP Annual competency service där han kvartalsvis kommer att träffa andra deltagare som genomgått samma program för att erhålla nyheter inom arkitektur och föra diskussioner kring dessa. I dagens läge när det händer mycket kring ”Capability” och ”Micro services” är detta ett utmärkt sätt för kursdeltagarna att träffas och hålla sig à jour.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?