Historia & värdegrund

Ett svenskt fintech-bolag med fokus på bank och finans

Applicon är ett IT-bolag som samarbetar med banker och finansföretag i Norden. Våra 50 medarbetare har bred erfarenhet av bank-, finans- och affärsprocesser, förvaltning, systemutveckling och implementation av standardsystem samt anpassning av internationella banksystem. Applicon sitter i Mood-gallerian, mitt i centrala Stockholm.

Applicon i Sverige har sitt ursprung i en sammanslagning mellan Marquardt & Partners som sedan 1995 varit verksamma med systemutveckling och förvaltning inom Bank och Finans och Applicon Sweden som grundades 2006.

Sedan 2008 ägs Applicon Sverige av en isländsk, börsnoterad koncern och ledande leverantör av tjänster och lösningar inom informationsteknologi. Moderbolaget, som fram till 1:a januari 2018 hette Nýherji, slogs då samman med två av sina dotterbolag, Applicon Island och TM Software, och bytte namn till Origo. Sammanslagningen skapade en enhet med ett mer omfattande utbud av IT-lösningar och tjänster som effektivare utnyttjar styrkan hos varje företag, vilket också möjliggör ett bättre stöd för kunderna. Applicon arbetar gemensamt med Origo i flera projekt och uppdrag.

Victoria Sundberg, Vd

Vår verksamhet i Sverige och övriga Norden bygger på följande ben:

Standardprogramvara

Applicon är implementationspartner till etablerade leverantörer av standardprogramvara som till exempel SAP.

Tjänster och lösningar

Applicon levererar digitala tjänster och lösningar till kundernas projekt och förvaltningsåtaganden.

Värdegrund

När du engagerar Applicon för ett uppdrag, söker jobb hos oss eller av någon annan anledning har kontakt med oss tycker vi att det är viktigt att du vet vem du har att göra med. Liksom alla verksamheter vilar vårt arbete på en värdegrund. Ett företags värderingar kan dock vara betydelselösa om inte dess viktigaste tillgång, de anställda, känner delaktighet i och ställer upp på dem. Därför har samtliga Applicons medarbetare gått igenom en mängd värdeord för att hitta dem som vi tycker är typiska just för oss. Vi kan därför, med lite stolthet, säga att följande värderingar verkligen är Applicons.

KOMPETENS

Vi bemöter kundernas behov och utmaningar på ett professionellt sätt. Vi arbetar tillsammans med andra för att bygga ny kunskap och nya lösningar.

ENGAGEMANG

Vi har ett stort engagemang i uppdrag och i kundens verksamhet och har alltid en positiv och innovativ inställning till uppgiften vi har framför oss. Vi har en nära och tät dialog med kunden och kollegorna samt att alla bidrar till att ha kul tillsammans för att skapa en arbetsplats där alla trivs.

PRESTIGELÖSHET

Vi kavlar upp ärmarna och hjälper till när det behövs! Vi delar med oss av vår kunskap och respekterar andras kompetens och åsikter. Vi är öppen för nya idéer och vågar pröva nya lösningar på gamla problem.

Ansvar

Vi tar ansvar hela vägen!

©2022 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?