Kundunika lösningar

Individuell utveckling som vi bygger, implementerar och förvaltar i vår AM-tjänst

Digitaliseringen ökar efterfrågan på såväl datadrivna som nya mer individualiserade tjänster. Detta innebär strukturella förändringar för bank- och finanssektorn. Detta gäller såväl kärnverksamheten som kontaktvägarna ut till kunden. På Applicon strävar vi efter att skapa nya affärsmöjligheter, snabbare affärsprocesser och effektivare samarbeten kopplade till digitala lösningar.

Vi gör det genom följande strategiska mission:

  • Våra lösningar ska förenkla vardagen för våra kunder.
  • Vi ska hitta nya perspektiv på hur leverans av tjänster och produkter genomförs inom bank och finans.
  • Vi ska hitta nya samverkansformer, både internt och externt, samt ta fram tjänster och produkter som är anpassade till den nya digitala vardagen.
  • Vi vill ta hand om våra lösningar och säkerställa att deras livscykel blir optimal. Därför vill gärna ta möjligheten, där så är relevant, att vi förvaltar dem i vår AM-tjänst.

©2022 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?