Applicon är SAP Service Partner i Norden kring SAP for banking gentemot små och medelstora banker

Applicons kärnbankslösning är baserad på SAP for Banking. Vår lösning används idag av två av de tio största bankerna i Sverige.
Vi har valt SAP som bas i vår lösning då det är ett standardsystem som passar små och mellanstora banker, som har tusentals användare och stora resurser för innovation. Detta ger effektivitet, flexibilitet och trygghet.

 


SAP-KONSULTER & PRODUKTER

Applicons konsulter har expertkompetens inom följande områden:

 • In-House Cash
 • Cash & Liquidity management
 • Treasury & Risk management
 • Financial & Managerial accounting
 • Transactional Banking
 • Behörigheter & GRC
 • Basis & förvaltning

Utöver projektledare och applikationskonsulter har vi även erfarna utvecklare och integrationsspecialister. Dessutom erbjuder vi paketerade lösningar inom flera områden, bland annat Förvaltningsdiagnos samt Behörigheter.

Applicon har erfarenhet av att implementera ny kärnbankslösning på tre banker. Två av dessa är bland de tio största bankerna i Sverige.

SAP for Banking är en bred produktportfölj som stödjer affärsprocesserna inom Bank & Finans med verksamhetsspecifika applikationer.

Exempel på applikationer:

 • SAP Deposits Management
 • SAP Loans Management
 • SAP Collateral Management

SAP for Banking har implementerats och används av mer än 120 banker över hela världen. SAP har levererat standardsystem i över 30 år och är en av marknadsledarna globalt. Lösningen passar både stora och små banker.

Applicon är SAP:s viktigaste partner i Sverige och Norden för implementation och lokala anpassningar av SAP for Banking. Vi har genomfört ett flertal lyckade implementationsprojekt i Sverige och andra nordiska länder. Vi har samlat nödvändiga landanpassningar i ett paket som vi kallar Applicon Accelerator for SAP Banking. För banker som ska implementera lösningen innebär detta följande:

 • Lägre implementationsrisk
 • Lägre implementationskostnader
 • Snabbare utvecklingstid

Treasury-applikationerna från SAP, som är en del av SAP ERP Financials, består av en omfattande svit av lösningar för hantering av likviditet, finansiell risk och finansiella transaktioner. Applicon har konsulter som stödjer hela implementeringscykeln av SAP:s treasurysvit. Vi har inte bara erfarenhet av SAP:s Treasury applikationer utan även verksamhetskonsulter med bakgrund inom bank och finans.

Cash and liquidity management
 • Hjälper till att övervaka och hantera kassaflöden och likviditet
 • Genererar omfattande och aktuella likviditetsprognoser och planer

 

In-house cash
 • Möjliggör centraliserad kontroll av banksaldon, likviditetshantering och betalningar
 • Minskar kostnaderna för betalningar, överföringar och bankavgifter
Treasury and risk management
 • Riskscenariomodullering och utförande av finansiella transaktioner
 • Minskar organisationens finansiella risknivåer och säkerställer efterlevnad av lagar och regler

 

Bank communication management 
 • Effektiviserar och optimerar kommunikationen mellan företaget och banken
 • Tillhandahåller sk ”straight through processing” och förbättrad kontroll av betalningar vilket ger lägre hanteringskostnader
Integration package for SWIFT
 • Möjliggör direkt koppling till SWIFTnet, det säkra nätverket för bankbetalningar
 • Minskar komplexiteten genom att tillhandahålla ett gränssnitt till flera banker

Basisteamet på Applicon har deltagit i många implementationsprojekt, och har mellan 10-15 års erfarenhet av området. Alla i teamet har dessutom varit anställda på ett globalt företag som under en femårsperiod införde och förvaltade SAP i många länder i Europa. Det är mycket värdefullt att ha resurser med förståelse för framtida förvaltning som deltagare i implementeringsprojekt för att säkerställa kvaliteten på leveransen.

Vi har erfarenhet av:

 • Daglig drift, ledning/resurs
 • Teknisk projektledning
 • Landskapsdesign
 • Kvalitetssäkring
 • Övervakning
 • Nyinstallationer
 • Uppgraderingar
 • Migrering
 • Projekt support
 • Support desk
 • Säkerhet (LDAP, SSO etc)

©2021 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?