Nya certifieringar på Applicon

Våra medarbetare är vår största tillgång och vi tycker att det är viktigt med kompetensutveckling för att alla ska känna sig motiverade att göra sitt bästa. Vi vill passa på att belysa tre duktiga medarbetare på Applicon som efter några intensiva utbildningsveckor har erhållit nya certifieringar. Läs intervjuerna med våra kollegor nedan, om certifikaten de erhållit samt vad dessa innebär.

Dick Crona, Affärsområdesansvarig Capital Markets, har tagit certifikatet CGEIT.

HEJ DICK! VAD INNEBÄR CERTIFIKATET CGEIT?

”CGEIT är framförallt ett bevis på att all kunskap man samlat på sig under åren, då man arbetat med ledning och styrning av IT-organisationer och system, kan omsättas i planer och handling. Det täcker ett mycket stort område och syftar till att öka transparens och nyttoeffekter i relationen IT och affärsverksamheten. Personligen tycker jag också att det stöttar min övertygelse att det är hela organisationens ansvar att verka för att affärsmålen nås, vilket kräver gemensam strategi, styrning och öppenhet.”

VILKEN UTBILDNING HAR DU GENOMGÅTT?

”Framförallt 30 års erfarenhet och kunskap som krävs för väl fungerande IT-stöd. I det här sammanhanget krävs det dessutom en del inläsning av ramverk som stöttar framgången i hur man kan styra sin IT-verksamhet. Tunga inslag är t.ex. Cobit och ITIL men förståelse för ISO9000, TickIT, TQM, Six Sigma och liknande ramverk och standarder hjälper också till.”

VILKEN ORGANISATION UTFÄRDAR CERTIFIKATET?

”ISACA, som är en heltäckande intresseorganisation för styrning, säkerhet, kvalitet, revision och kontroll inom IS/IT-området. I Sverige är vi drygt 600 medlemmar och globalt ca 140 000 medlemmar i 80 länder. Mer information om ISACA finns på www.isaca.org/about-ISACA/.”

VAD INNEBÄR CERTIFIKATET FÖR DIN YRKESROLL?

”Medlemskapet i ISACA ger mig ett mycket brett nätverk som över tid naturligtvis bidrar genom att vi delar erfarenheter och nya rön.”

 

Andreas Eliasson, konsult på Applicon, har tagit certifikatet PMI/PMP – certifiering för projektledare.

HEJ ANDREAS! VAD INNEBÄR CERTIFIKATET PMI/PMP?

”PMP står för Project Management Professional. Certifikatet visar att du har en hög teoretisk kunskapsnivå när det gäller projektledning. PMI har grundkrav på att den sökande först och främst måste uppfylla krav på utbildning och erfarenhet och ska därför redovisa minst 4 500 dokumenterade projektledartimmar. Det sista steget för att bli PMP är att bli godkänd på ett datorbaserat test (examination).

PMP har blivit ett begrepp som förknippas med ”excellence in project management” och är idag världens mest etablerade och erkända certifiering inom projektledning. Sverige har idag ca        2 000 PMP-certifierade projektledare.”

VILKEN UTBILDNING HAR DU GENOMGÅTT?

”Diverse projektledarutbildningar på Learning Tree, men framförallt deras förberedande kurs inför skrivandet av PMP-certifikatet. PMI har krav på 35 PDU:er innan man får skriva provet. Det motsvarar av en händelse preppkursen.”

VILKEN ORGANISATION UTFÄRDAR CERTIFIKATET?

”PMI (Project Management Institute).”

VAD INNEBÄR CERTIFIKATET FÖR DIN YRKESROLL?

”Det ger mig framförallt en solid teoretisk grund att stå på när det gäller projektledningen.”

Log in with your credentials

Forgot your details?