Pressmeddelande: Tidigare bank-VD:n Håkan Nyberg tar styrelseplats i fintech-bolaget Applicon

Svenska banker och finansinstitut står inför extremt stora utmaningar de kommande åren. Den digitala transformationen är vital för att säkerställa innovation, utveckling och kundfokus i en allt mer konkurrensutsatt och kundcentrerad finansmarknad. Applicon tar därför in Håkan Nyberg i styrelsen med syfte att ytterligare bidra till att framtidssäkra banker och finansinstitut.

När en bank står inför att byta sin kärnbankslösning (Spara, Låna, Betala etc.) så är det ett omfattande projekt som närmast kan liknas vid ett hjärtbyte. Förutom att säkerställa den interna omställningen så krävs det även en extern samarbetspartner som besitter kunskap och erfarenhet.

”En del av Applicons strategi är att hjälpa små och medelstora banker att vara snabba och agila genom att tillhandahålla vår kompletta kärnbankslösning. Det är en bevisad lösning som möjliggör hög innovationstakt. Vi är trots allt ensamma i Sverige om att ha bytt kärnbankslösning på två av de 10 största bankerna.

Håkan kommer utifrån tidigare erfarenheter bidra starkt i utvecklingen av produkter och strategier. Hans insikter om hur våra nuvarande kunder kan utvecklas tillsammans med oss är vitala. Likaså hur framtida kunder diskuterar kring behov och systemtekniska utmaningar.” Tomas Wikström, VD Applicon

”Jag har sedan många år haft förmånen att utveckla banker från insidan. En av de absolut största utmaningarna är ålderdomliga och hoplappade banksystem som varken gynnar det interna innovativa arbetet eller förväntad utveckling från bankens kunder. Detta tenderar att bli en reell affärsrisk. Kundens förtroende är avhängigt av att banken gör bra saker för sina kunder och att ha snabbhet i de digitala plattformarna är en säkerhet för framtiden.

Nu får jag möjlighet att hjälpa banker och finansinstitut med den nödvändiga digitala transformationen från andra sidan. Då är det för mig en självklarhet att göra detta med Sveriges, kanske Nordens, bästa och mest erfarna aktör gällande att byta kärnbankslösning. Applicons unikhet och framgång ligger i en oerhörd kompetensportfölj och ett stort och väl beprövat ERP (Enterprise Resource Planning) i botten. Tillsammans med företagets professionella enkelhet och prestigelöshet borgar detta för en god framtid för alla inblandade.” Håkan Nyberg, styrelseledamot Applicon

Om Applicon
Applicon erbjuder produkter och tjänster inom IT för bank- och finanssektorn. Med ett brett kunnande och lång erfarenhet levererar våra medarbetare effektiva, flexibla och kvalitativa tjänster.

För mer information, kontakta:
Andreas Eliasson, Ansvarig Affärsutveckling, 073-980 36 00, andreas.eliasson@applicon.se

Håkan Nyberg

Log in with your credentials

Forgot your details?