Våra marknader

Bank- och finansbranschen är under förändring. Nya aktörer i marknaden utmanar. Regelverken förändras. Ny teknik ger nya möjligheter och nya distributionskanaler. En ny generation av kunder har förväntningar som ser annorlunda ut och förväntningar på lönsamheten sätter fokus på effektiviteten i de interna processerna.

Allt detta ställer stora krav på möjligheten för förändringar, flexibla processer och verksamhetsstöd samt snabba implementeringar. Det blir allt viktigare att agera proaktivt och att utveckla sin IT-plattform till ett strategiskt verktyg för affärsverksamheten. Applicon har omfattande verksamhetskunskap och erfarenhet inom Core Banking och Finance & Leasing.

Applicon hjälper företag i bank och finansbranschen med deras digitala förändringsarbete. Våra medarbetare har omfattande erfarenhet och kunskaper kring bank och finansbranschens verksamheter och affärsprocesser. Vi har hjälpt två av de största bankerna i Sverige att byta ut sin kärnbankslösning. Det gör oss unika på den svenska marknaden. Applicon har drygt femtio medarbetare och vi har vårt kontor i Moodgallerian, mitt i centrala Stockholm.

©2022 Applicon

   

Log in with your credentials

Forgot your details?