Applicon invald som medlem i Finansbolagens Förening

Vi kan med glädje meddela att Applicon har valts in som associerad medlem i Finansbolagens Förening. Det innebär, bland annat, att vi kan hålla oss ännu mer uppdaterade om vad som händer inom finansbolagsbranschen.

 

Om Finansbolagens Förening

Finansbolagens Förening bildades 1960 och är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål är att samla branschen och verka för en sund utveckling med beaktande av etiska regler för medlemsföretagen. Medlemmar i föreningen är finansbolag som är kreditmarknadsbolag och sådana bolag som är finansiella institut samt andra kreditinstitut som bedriver finansieringsverksamhet.

Log in with your credentials

Forgot your details?