Applicons kundundersökning är klar – 2 500 SEK till Barncancerfonden

Applicons Kundundersökning avseende 2015 skickades ut i slutet på förra året till 46 representanter bland våra kunder. För varje deltagare skulle Applicon skänka 100 kronor till Barncancerfonden. Totalt deltog 25 personer i kundundersökningen vilket innebär att vi nu har skänkt 2 500 kronor till Barncancerfonden.

Resultatet för årets kundundersökning visar väldigt positiva siffror där nästan alla frågor besvaras med ett medel på över fyra på en femgradig skala. Våra konsulter fick precis som vid förra undersökningen toppbetyg, vilket vi är väldigt stolta över. Det är också extra roligt att vi kan utläsa stora framsteg på flera områden som till exempel kvalitet, leverans och pålitlighet. Ett förbättringsområde som vi tar till oss är att vi ska bli mer proaktiva.

Tack alla som var med och deltog!

Log in with your credentials

Forgot your details?