Applicon på Digital Banking-dagen!

Applicons medverkan på Di-eventet Digital Banking öppnade upp ett helt nytt kapitel.

Anrika Grand Hotel Stockholm var platsen för dagens begivenhet. Eventet Digital Banking, som är ett nytt koncept, samlar både det finansiella och det tekniska, dvs. fintech.

Eventet var i sin sammansättning nytt och likaså vårt engagemang som partner. I och med detta partnerskap så fick vi möjlighet att träffa beslutsfattare från bank och finans i vår eventmonter. Men den stora aktiviteten för oss var helt klart presentationen vi fick genomföra på en av scenerna. Under en s.k. breakout session så tog Dick Crona från Applicon åhörarna med på en resa som tar avstamp i att ”Öka innovationstakten med ett nytt kärnbankssystem”.

Grunden till presentationsämnet är våra egna samt kunders erfarenheter i att byta kärnbankssystem – dessa erfarenheter har vi samlat i ”Kärnbankshandboken”. Samlat i 10 kapitel så går vi bl.a. igenom viktiga lärdomar från kunder som har genomgått bytet, vilken typ av lösning som passar bäst, val av plattformsleverantör samt råd och rekommendationer inför förstudie och implementation. Ladda ner och läs handboken här.

Själva eventet var väldigt inspirerande med spännande föreläsare och bra diskussioner kring vårt huvudområde. Med detta event så tog vi både stora kliv som företag samt markerar avslut på ett oerhört händelserikt år, förvissade om att vi kommer väl rustade in i det nya decenniet.

Log in with your credentials

Forgot your details?