Applicon sluter avtal med SBAB för implementation av kärnbankssystem

Applicon, ett svenskt IT-konsultföretag med fokus på bank- och finanssektorn, har glädjen att meddela att ett avtal har slutits med SBAB för tillhandahållande och implementation av ett nytt kärnbankssystem.

SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden. Banken, som startade sin verksamhet 1985, är idag en oberoende vinstinriktad bank. SBAB erbjuder lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Banken har ca 450 anställda på de fyra kontoren i Stockholm, Karlstad, Göteborg och Malmö. Utlåningen uppgår till cirka 300 mdkr och inlåningen uppgår till cirka 90 mdkr. SBAB har erhållit kreditbetyget Aaa av Moody’s och hade 2015 Sveriges mest nöjda bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI), för andra året i följd.

SBAB kommer att implementera SAPs kärnbankssystem tillsammans med tilläggslösningar från Applicon. Applicon kommer att leverera systemen och ansvara för implementation och integration med andra banksystem, inklusive betalningsintegration. Projektet kommer löpande att leverera funktionalitet och verksamhetsnytta och flera system och processer kommer successivt att ersättas.

Avtalet stärker Applicons position ytterligare som en ledande leverantör av implementation, rådgivning och förvaltning av internationella kärnbankslösningar. När implementationen är genomförd kommer Applicon att ansvara för löpande förvaltning och vidareutveckling av kärnbankssystemen för både SBAB och Landshypotek, två av de tio största bankerna i Sverige.

”Bankerna i de nordiska länderna uppgraderar i allt högre grad sina system som svar på den digitala revolutionen som äger rum i den finansiella sektorn”, säger Finnur Oddsson, koncernchef för Nyherji.  ”Vi är mycket glada att SBAB har valt att ta detta steg tillsammans med oss och stolta över det höga förtroendet vi har fått.“

 

Om Applicon

Applicon är ett svenskt IT-konsultföretag med fokus på bank- och finanssektorn. I över 20 år har Applicon samarbetat med åtskilliga banker och finansföretag i Sverige och övriga Norden. Totalt har företaget 100 anställda med bred erfarenhet av bank- och affärsprocesser, förvaltning, systemutveckling, implementation av standardsystem samt lokalisering av internationella banksystem.

Applicon Sverige bildades 2006 och slogs 2008 ihop med Marquardt & Partners, som sedan 1995 varit verksamma med systemutveckling och förvaltning.

Applicon ägs av Nyherji, en isländsk, börsnoterad koncern som är en ledande leverantör av tjänster och lösningar inom informationsteknologi.

 

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Wikström, VD Applicon, tomas.wikstrom@applicon.se

Log in with your credentials

Forgot your details?