Barncancerfonden vänföretag 2014

Nästan varje dag får en familj i Sverige beskedet att deras barn har cancer – i ett slag välts tillvaron över ända. Idag överlever tre fjärdedelar av barnen tack vare utvecklade vård- och behandlingsmetoder. Behovet av forskning och utveckling av vård, behandling och dess biverkningar är fortfarande stort. Dessutom är orsakerna till cancer hos barn fortfarande i det närmaste okända. För att ta reda på detta krävs grundforskning.

För oss känns det viktigt att visa ett socialt ansvar och engagemang genom att bidra till seriösa organisationers arbete. I år har vi återigen valt att stödja Barncancerfonden som vänföretag. Läs mer om vad detta innebär på www.barncancerfondensvanforetag.se.

front-page-6

Log in with your credentials

Forgot your details?