Ny IT-plattform hos Landshypotek Bank

Vi är stolta och glada över att, som samordnande huvudleverantör, hjälpt Landshyptotek Bank i bytet av hela sin IT-plattform. Läs mer i pressmeddelandet nedan samt även i artiklar hos Computer Sweden och Verkstadsforum.se, där VD Kjell Hedman berättar mer om bakgrunden och vinsterna med bytet.

 

Pressmeddelande

Landshypotek har bytt hela sin IT-plattform till stöd för affären. Plattformen lägger grund för Landshypoteks satsning på att bli en digital bank för sparare. Stödet omfattar hela Landshypoteks verksamhet med försäljning, kundkontakter, kreditberedning, marknadsföring och ekonomisk uppföljning. Projektet har genomförts på två år i samarbete med Applicon, SAP och Emric.

Vi har gjort ett fullständigt hjärt- och lungbyte i vår verksamhet. Nu har vi ett stöd som möter vår ambition att växa, stärker vår kreditprocess och gör oss stabilare som bank. Med stödet kan vi både vidareutveckla våra digitala tjänster och ytterligare förbättra vår kundkontakt, säger VD Kjell Hedman.

Jord- och skogsbrukarnas bank, Landshypotek, utvecklas kraftigt för att kunna växa och erbjuda än bättre produkter och tjänster. Landshypotek utvecklas nu även som digital bank för sparare.

Det nya affärsstödet har utvecklats tillsammans med Applicon som ansvarig huvudleverantör, samt leverantörerna SAP och Emric. Ambitionen har varit att köpa in standardsystem som moderniserar stödet för Landshypoteks verksamhet. Planeringen för att byta IT-plattformen till stöd för affären påbörjades för tre år sedan. Det omfattande arbetet har genomförts under två år, med successiv produktionssättning av den nya plattformen. Plattformen implementerades under 2013 och ger nu möjlighet till satsningen på att utvecklas som digital bank för svenska hushåll.

Nu har Landshypotek ett modernt:

  • Banksystem från SAP för låneförvaltning och inlåning. SAP:s svenskanpassade banksystem med moduler för utlåning, säkerheter och inlåning förstärker Landshypoteks möjligheter att följa upp verksamheten och möta kunderna.
  • Internetbank från Applicon. Applicons plattform för internetbankstjänster förbättrar kundkontakten och ger Landshypotek möjlighet att erbjuda nya produkter och tjänster online, däribland kopplingar till sparandeflödet.
  • Kreditberedningssystem från Emric. Emrics produkt Credit Loan Origination (cLO) ger Landshypotek en automatiserad och effektiv process för komplexa kreditansökningar. cLO som är en standardprodukt möjliggör även flexibel konfiguration utifrån regelverk, kreditprocesser och nya finansiella produkter etc. Systemet är skalbart och fullt integrerat mot SAP.

Vi är mycket stolta över att Landshypotek valde att basera sitt nya affärsstöd på SAP med Applicons anpassningar för den nordiska bankmarknaden. Nu ser vi med glädje fram mot att, med hjälp av våra standardlösningar och vår affärsdrivna systemförvaltning, få fortsätta bistå Landshypotek i deras satsning på att utvecklas och växa, säger Tomas Wikström, VD på Applicon.

Vi är glada över förtroendet att leverera detta strategiskt viktiga affärsstöd till Landshypotek. Det är en viktig milstolpe i vår satsning på att tillhandahålla en konkurrenskraftig och effektiv produkt för automatiserade företagskrediter. Vi ser mycket positivt på samarbetet med Landshypotek och ser fram emot att stödja den framtida tillväxtstrategin, säger Pedram Tadayon, VD på Emric.

För ytterligare information och kommentarer

Tomas Uddin, Kommunikationschef, Landshypotek, 070-299 24 08
Johan Ehnbom, Kundansvarig, Applicon, 0703-202 885
Mia Renmarker, Kundansvarig, Emric, 070-872 50 26
Susanne Kapfer, Kommunikationsdirektör SAP, 08-587 727 98, 073-358 77 98

Applicon är ett IT-företag specialiserat på att anpassa, leverera och förvalta internationella standardsystem inom bank & finans på den svenska och nordiska marknaden. Läs mer: www.applicon.se

Emric är ett produkt- och tjänsteföretag som levererar effektiva lösningar till banker och finansbolag i 25 länder. Läs mer: www.emric.com

SAP är världens ledande leverantör av affärssystem och stöder företag i alla storlekar världen över att förbättra sina verksamheter. I dag använder över 248500 kunder SAPs lösningar och tjänster. Mer information: www.sap.com och www.sap.com/sweden

Landshypotek är en av Sveriges 10 största banker och har till uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Hos Landshypotek finns även möjlighet till ett sparande för landsbygden, tryggt och till goda villkor. www.landshypotek.se

Log in with your credentials

Forgot your details?