Resultat kundundersökning 2016

Varje år genomför vi en kundundersökning för att ta reda på hur vi uppfattas av våra kunder och för att identifiera områden som vi kan utveckla och förbättra. I år ombads 50 representanter bland våra kunder att besvara 18 frågor om Applicon, våra konsulter samt om våra tjänster och leveranser. För varje deltagare skulle vi även skänka 100 kronor till Barncancerfonden.

Resultatet är fortsatt högt även i år och vi gläds extra mycket över att allt fler väljer att rekommendera Applicon till sina nätverk. Våra konsulter får fortsatt mycket höga betyg, främst vad gäller professionalism och engagemang – riktigt roligt tycker vi. Ett förbättringsområde som vi tog till oss från förra årets kundundersökning var att vi skulle bli mer proaktiva, och det arbetet ska vi fortsätta med även under 2017.

– Vi har nu gjort samma kundundersökning i fyra år och våra kunder är överlag mycket nöjda. Det generella resultatet är stabilt positivt. Vi är en väldigt kundnära organisation och strävar alltid efter att hålla en tät dialog med våra kunder. Jag tror att den grunden ger en trygghet som är viktig när man bedömer sin samarbetspartner, säger Tomas Wikström, VD Applicon.

Tack alla som var med och deltog!

 

//Applicon

Log in with your credentials

Forgot your details?