Applicon deltar på seminariet ”PSD2”

Den 20 januari anordnar Fond & Bank tillsammans med Veckans Affärer seminariet ”PSD2direktivet som revolutionerar betaltjänstmarknaden.” Applicon kommer att finnas på plats för att få en fördjupning i PSD2 och dess konsekvenser för etablerade och nya aktörer på betaltjänstmarknaden.

Läs mer om seminariet här: http://www.va.se/event/psd2–direktivet-som-revolutionerar-betaltjanstmarknaden/

Det nya betaltjänstdirektivet PSD2 (Payment Services 2 Directive) blev officiellt januari 2016 och lagen ska träda i kraft januari 2018 i bland annat Sverige. Det nya direktivet innebär att banker måste släppa in leverantörer av tredjepartstjänster, till exempel betal- och privatekonomiappar, så att de direkt kan koppla upp sig mot användarnas bankkonton. Tidigare har dessa aktörer varit tvungna att fråga banken om lov, men med det nya direktivet tvingas nu bankerna istället att bygga om sina internetbanker och öppna sina tjänster för snabbväxande teknikbolag i Europa.

Syftet med direktivet är att förbättra säkerheten, öka konsumenternas valmöjligheter och hålla jämna steg med innovation och utveckling. Dessutom ska direktivet ge bättre förutsättningar för moderna och billiga betaltjänster men även förbättra skyddet för konsumenter och företag.

Betaltjänstdirektivet gäller alla leverantörer av betaltjänster, det vill säga både banker och andra betaltjänstleverantörer. Idag finns inte något regelverk om identifiering som träffar alla aktörer på betaltjänstmarknaden.

Log in with your credentials

Forgot your details?