Landshypotek Bank blir bolånebank

Landshypotek Bank meddelar att de blir bolånebank för husägare i Sverige. Landshypotek vidareutvecklar sin bankplattform som Applicon levererar och förvaltar. Bankplattformen består i grunden av SAP’s banklösning som bankreskontra för betalningar och ut- och inlåning samt Applicons internetbank som frontend för kunderna. Nu lanserar Landshypotek en digital bolåneansökansprocess där SAP och Applicons internetbank är vitala delar. Under 2014 lanserade Landshypotek ett digitalt flöde för sparande där det totala beloppet nu uppgår till 12 miljarder kronor.

Läs hela pressmeddelandet här: goo.gl/7jTgxA

Log in with your credentials

Forgot your details?