Smarta kontrakt – vägen mot en helt digitaliserad bank

Vi vill tacka Sarah Holmstedt och Malin Örnberg från Uppsala universitet som har gjort sitt examensarbete hos oss på Applicon. De har undersökt hur blockchain, och framförallt smarta kontrakt, kan användas för att effektivisera en core banking-process. Med hjälp av smarta kontrakt kan bankerna erbjuda kunderna snabba och säkra tjänster i realtid och kunderna kan spara mycket tid.

Sara och Malin har bland annat intervjuat representanter från svenska storbanker för att förstå bankernas syn på blockchain och smarta kontrakt samt för att hitta processer inom core banking som bankerna anser kan effektiviseras genom implementation av ett smart kontrakt.

Resultatet av deras arbete presenterades för samtliga på Applicon och vi är riktigt imponerade och hoppas ni kommer att fortsätta jobba med blockchain och digitala transformationer i framtiden.

 

Stort lycka till önskar vi er båda!

Log in with your credentials

Forgot your details?