Applicon startar insamling till flyktingar

Under september har vi genomfört en insamling av pengar och förnödenheter för att hjälpa båtflyktingar och flyktingar från Syrien. Det som våra kollegor har bidragit med i form av pengar har Applicon Sverige sedan mött upp genom att bidra med lika mycket.

På ett gemensamt frukostmöte presenterades slutsumman av insamlingen och vi är glada att meddela att det resulterade i 22 200 kronor som nu har skänkts till FN:s flyktingorgan, UNHCR. De förnödenheter som skänkts har överlämnats till Svenska kyrkan.

Ett stort tack till alla kollegor som varit med och bidragit till insamlingen!

Log in with your credentials

Forgot your details?